Z czego składa się czynsz

Krzysztof Butowski 27 października 2016

Większość z nas, niezależnie od tego, czy mieszkania w mieszkaniu wynajmowanym, czy własnym co miesiąc musi być gotowym, aby zapłacić czynsz. Prześledźmy elementy czynszu, tzn. jakie opłaty wchodzą w jego skład.

Zaliczki na ciepło i wodę

Dzięki temu, że mieszkamy w budynkach wielorodzinnych nie mamy obowiązku bezpośrednio podpisywać umów na niektóre media, z których korzystamy. Robi to za nas wspólnota, albo spółdzielnia, będąca administratorem naszego bloku, której członkiem jest właściciel mieszkania. Do mediów tych należy woda, energia cieplna, czasami gaz. Co miesiąc administrator w czynszu pobiera zaliczkowo opłaty na poczet centralnego ogrzewania, zaliczkę na zimną wodę i odprowadzenie ścieków, ciepłą wodę. Te media rozliczane są okresowo.

Energia cieplna rozliczana jest zwykle raz do roku na podstawie odczytów. Sposobów na odczyt jest kilka i mogą to być dokonywane na poprzez przepływomierze, kapilary analogowe albo elektroniczne umieszczone na grzejnikach, czujniki komfortu ciepła. Żeby nie płacić raz w roku gigantycznego rachunku administrator budynku, w którym znajduje się nasze mieszkanie pobiera comiesięczne zaliczki, a na koniec okresu rozlicza nas z zużycia. W sytuacji, kiedy zaliczki ustawione były odpowiednio, a my racjonalnie gospodarowaliśmy pokrętłem w kaloryferze, należy spodziewać się tzw. zwrotów, czyli nadpłat, które pomniejszą koszt naszego przyszłego czynszu.

Podobnie działają zaliczki na zużycie wody. W comiesięcznym czynszu administrator umieszcza pozycję z tytułu zaliczek na wodę zimną, ścieki, wodę ciepłą oraz opłatę stałą. Kluczem do odpowiednich rozliczeń jest właściwa deklaracja ze strony użytkownika, ile osób korzysta z mieszkania. Jednostką są tutaj metry sześcienne – domyślnie 1 metr sześcienny wody ciepłej i 3 metry sześcienne wody zimnej na osobę. Pozwoli to na odpowiednie zaplanowanie zużycia, a więc i właściwe przewidzenie kosztów, jakie będziemy musieli ponieść. Ważne jest też, aby regularnie podawać odczyty wodomierzy zainstalowanych w nieruchomości.

Do tych opłat mogą być dodatkowo doliczone opłaty za legalizację wodomierzy. Należy je wymieniać do pewien czas, aby poprawnie wskazywały zużycie.

Śmieci

Aktualne przepisy nakazują, aby opłatę za śmieci odprowadzać do gminy. Zajmuje się tym także nasz administrator pobierając w imieniu gminy opłatę, którą dolicza do comiesięcznej opłaty za mieszkanie. Ważne jest dodatkowo, aby stosować się do odpowiednich ustaleń związanych z segregacją odpadów w przeciwnym wypadku nasze rachunki mogą tylko wzrosnąć.

Fundusz remontowy

Z czasem każda nieruchomość wymaga napraw i remontów. Aby pokryć wydatki z tym związane należy nagromadzić odpowiednią ilość środków. Służy do tego fundusz remontowy. Jest to osobna pula pieniędzy, a składka funduszu ustalana jest uchwałą i pobierana jest od metra kwadratowego. W sytuacji konieczności większego remontu tj. ocieplenie bloku, remont dachu albo klatki schodowej, zebrane środki mogą posłużyć jako wkład własny do zaciągniętego kredytu bankowego.

Opłaty dodatkowe

Każdy czynsz zawiera ponadto opłaty wynikające z użytkowania nieruchomości wszystkich mieszkańców. Należą do nich opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych, opłata za sprzątanie klatki schodowej (o ile jest), energię elektryczną części wspólnych, monitoring (o ile jest), podatek od nieruchomości, koszty zarządu.

Rachunek za gaz o prąd

Mieszkanie wyposażone jest, poza wymienionymi wyżej, w media, na które właściciel, lub osoba użytkująca mieszkanie, podpisuje niezależne umowy. Do mediów tych należą energia elektryczna i paliwo gazowe. Z zużycia tych mediów rozliczamy się zgodnie ze wskazaniami liczników, a opłaty te nie wchodzą do opłat, które co miesiąc przesyła nam administrator. Dodatkowo takim niezależnym rachunkiem jest opłata za telewizję kablową oraz internet.

Podsumowanie

Każde mieszkanie różni się wielkością comiesięcznych opłat, wysokość ich wynika głównie z opłat, które rozliczane są wg opomiarowanego zużycia użytkownika. W większości przypadków mamy znakomity wpływ na koszty mieszkania i czasy ryczałtowych rozliczeń mamy już za sobą. Przy umiarkowanym użytkowaniu wody, prądu, gazu jesteśmy w skali roku jesteśmy w stanie zaoszczędzić spore ich wartości.

Krzysztof Butowski