Nowe przepisy dotyczące sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku

Krzysztof Butowski 6 stycznia 2019

Rok 2019 przyniósł duże zmiany podatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości nabytych w drodze spadku. Zmienił się sposób liczenia czasu posiadanej nieruchomości oraz okres przeznaczony na wydatkowanie kwoty ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli nie chcemy płacić 19% podatku dochodowego.

Nowe przepisy

Nowe przepisy rewolucjonizują moment rozpoczęcia okresu, po upływie którego następuję zwolnienie z konieczności płacenia podatku dochodowego. Czas ten liczony będzie od tej pory od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę. Do tej pory liczyła się data śmierci spadkodawcy i ta data stanowiła początek, od którego liczono czas zwolnienia dla spadkobierców. Ci ostatni musieli więc czekać 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym zmarł spadkodawca, żeby sprzedać nieruchomość i nie płacić podatku. Wyłączeniem tego terminu było przeznaczenie pieniędzy ze sprzedanej kwoty na własne cele mieszkaniowe.

W praktyce nastręczało to wielu problemów, ponieważ Spadkobiercy próbowali trochę „na siłę” przeczekać ten problem np. wynajmując nieruchomość, jeżeli było to mieszkanie lub dom. Ostatecznie niejednokrotnie kończyło się to spadkiem wartości nieruchomości ze względu na nieumiejętne prowadzenie najmu przez osoby nie znające specyfiki najmu.

Korzystnym zapisem jest też to, że w przypadku, kiedy Spadkodawca posiadał nieruchomość krócej, niż 5 lat podatkowych, czas posiadania nieruchomości przez Spadkodawcę, a potem Spadkobierców można zsumować. Spadkobiercy będą mogli doliczyć czas posiadania nieruchomości przez Spadkodawce, żeby sprzedać nieruchomość bez obowiązku złożenia PIT.

Sprzyjające przepisy obejmą też wdowców i rozwodników, w przypadkach których liczono 5 letni okres, po którym obowiązek podatku ustawał, od dnia owdowienia lub rozwodu. Teraz czas ten liczony zostaje od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego.

Przepisy podatkowe obowiązujące do końca roku 2018

Do 31 grudnia 2018r. zwolnienie z 19% podatku dochodowego przed upływem 5 lat było możliwe tylko w przypadku tzw. ulgi mieszkaniowej polegającej na tym, że środki ze sprzedawanej nieruchomości mogły być przeznaczone na cel mieszkaniowy. Czas, który spadkobierca miał na to działanie wynosił 2 lata od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy pozwoli na szybsze zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Ustawodawca przychylniej patrzy też na wdowców i rozwodników chcących zbyć swoją nieruchomość nabytą po śmierci współmałżonka lub w drodze rozwodu. Wszyscy wspomniani wyżej będą mieli sposobność bardziej korzystnego dla siebie sposobu liczenia 5 letniego okresu, po którym sprzedaż nie będzie już opodatkowana podatkiem, która liczona nie jest już daty śmierci Spadkodawcy, ale od daty jej nabycia lub wybudowania, a w przypadku rozwodu nabycia do majątku wspólnego.